Telefon

+420 604188176

jezkovalenka0@gmail.com

jezkovalenka0@gmail.com

Otevírací doba

Po - Pá: dle objednání

Diabetici (pacienti s cukrovkou) mohou čerpat příspěvek na ošetření nohou u své zdravotní pojišťovny.


INFORMACE JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVEN PRO ROK 2024

205 –  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

v rámci doplňkových preventivních programů bude poskytovat pojištěncům příspěvek na prevenci zhoršení diabetes ve výši až 1 000 Kč u dospělých a až 2 000 Kč pro děti (do 17 let včetně). Součástí programu je opět možnost čerpat příspěvek také na přístrojovou pedikúru. Podmínky pro poskytnutí příspěvku se pro klienty nemění. Příspěvek lze poskytnout jen na doklad vystavený provozovatelem uvedeným na seznamu: https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/ nebo https://www.podolog.cz/mapa/ . Může se jednat také o preventivní pedikúru provedenou zdravotní sestrou.

K čerpání příspěvku lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat). Doklady musí být pořízeny v roce 2024, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

klienti VZP nad 18 let, kteří se léči s diabetem, mohou čerpat příspěvek 3 000 korun na přístrojové ošetření nohou (na jedno ošetření v max. výši 500 korun), konkrétně na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Pedikúra nebo ošetření musí být vždy provedeno poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností, z. s.

O příspěvek lze zažádat 2x do maximální výše stanovené částky.

K Žádosti o příspěvek je nutné doložit potvrzení o diagnóze (formulář je ke stažení na webu VZP), např. průkaz diabetika či lékařské potvrzení a originál dokladu o zaplacení služby s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady.

213 – Revírní bratrská pokladna

pojištěnci RBP mohou čerpat na přístrojovou pedikúru příspěvek nejvýše 3 700 Kč.

Základní příspěvek pro diabetiky činí 1000 Kč a převodem od rodiny a přátel jej lze navýšit až na 3000 Kč.  

Více informací o příspěvku mohou pojištěnci získat zde:

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

Navíc mohou pojištěnci RBP (účastníci Programu 90+) využít pro tyto účely i  bonusový příspěvek Bonus 90+ (příspěvek na ošetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), a to až do výše 700 Kč.

V závislosti na bodové hodnotě, která bude pojištěncům v daném roce přiznána (za věrnost, absolvování preventivních vyšetření atd.). Registrace do Programu 90+ je jednoduchá, jednorázová a nově je umožněna všem pojištěncům RBP.

207 – Oborová zdravotní pojišťovna bank

hradí v rámci preventivních programů preventivní příspěvky dle speciálních pravidel až do výše 10 000 Kč/rok preventivní příspěvky. Tato pojišťovna přispívá na prevenci dle výše kreditů na VITAKARTĚ.

211 – Zdravotní pojištovna Ministerstva vnitra 

hradí až 500 Kč na přístrojovou, neboli suchou či medicinální pedikúru pro diabetiky.

Jde o speciální šetrné ošetření nohou určené lidem se zhoršeným stavem cév vlivem diabetu. Seznam pracovišť poskytujících tuto službu naleznete zde nebo zde.

Specifické podmínky

  1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
  2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
  3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
  4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
  5. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 500 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
  6. K žádosti o příspěvek je nutné přiložit platební doklad o úhradě nad rámec veřejného zdravotního pojištění.
  7. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.

Funguje to tak, že si pedikúru normálně sami zaplatíte a pojišťovna vám proplatí příspěvek na základě předložené účtenky a průkazu diabetika. Jak přesně žádat najdete na stránkách jednotlivých pojišťoven.